relatietherapie, coaching, mediation, den haag
coaching,relatietherapie,mediation, den haag

Fragmenten uit: ‘Verlicht je relatie’

geschreven door Bert Ruitenbeek (gepubliceerd september 2014)

 

Beste lezer,

Verlicht jouw relatie!

Dit boek gaat over relaties en relatieproblemen en over hoe je met relatieproblemen om kan gaan. Het werpt licht op jouw relatie en op die van anderen. Het maakt je relatie lichter, zet haar in het zonnetje en schenkt er aandacht aan.

Dit boek gaat vooral over hoe je gelukkig(er) kan zijn met en in jouw relatie. Het bevat concrete tips over hoe je op verschillende manieren het verbeteren en onderhouden van jouw relatie kunt aanpakken.

De rode draad is: hoe ontwikkel je jezelf via het hebben van een relatie en hoe ontwikkel je de relatie door het werken aan jezelf.

Het gaat dus over het ik, jij en vooral: het wij. Luister dus goed naar het gevoel, naar wat jij nodig hebt, naar wat de ander nodig heeft en wat jullie samen nodig hebben. Praat er met elkaar over en doe er iets aan.

Dat is wat ik je en jullie van harte gun.

 

Samenvatting

Over de realiteit van relaties:

* Het is geen sprookje, wordt wakker!

* Het is niet altijd leuk en het valt ook wel eens tegen.

* Je mag er hard aan/voor werken.

* Niemand vertelt je van te voren hoe het precies zit.

* Er is ook geen opleiding voor 'het hebben van' een relatie.

* We kunnen allemaal last hebben van begeertes.

* Het is heel normaal als je problemen hebt met je relatie.

 

Over de uitdagingen van relaties:

* Dat je er iedere dag moeite voor mag doen.

* Dat je initiatieven neemt om het leuk te maken.

* Dat je ervan leert.

* Dat je erover praat.

* Dat je er samen iets aan blijft doen.

* Dat je allebei gaat denken in ‘wij’ en ‘samen’.

 

Over de basis-formule van het boek:

* Geef je relatie meer aandacht.

* Leer te communiceren met elkaar.

* Maak samen meer energie in je relatie

 

Hoofdstuk 2. Over Relaties

In dit hoofdstuk geef ik bespiegelingen over relaties.

Zijn we goed voorbereid op een relatie?

En waarom hebben we eigenlijk relaties?

Wat zijn de feiten?

Is trouw normaal?

Hoezo, initiatie en bewustzijn?

Liefde is een werkwoord

Over soulmates

Relaties in deze tijd

Gaat liefde boven waarheid?

Is therapie abnormaal?

 

Relatieduur

Wat me opvalt is dat veel mensen, ondanks de vele publiciteit over relatieproblemen, geloven in het sprookje van ‘je wordt allebei verliefd en jullie leefden nog lang en gelukkig’. En als we in deze toestand trouwen (of een samenlevingscontract maken) dan is de bedoeling: ‘tot de dood ons scheidt’ en dat de relatie voor altijd zal blijven bestaan, of anders gezegd: voor onbepaalde tijd zal duren.

Er is overigens niks mis met verliefdheid en intenties. De werkelijkheid is dat relaties ook wel eens korter kunnen duren dan je had gedacht of - al dan niet onbewust - had gehoopt of geloofd. Veel van mijn klanten geloven in het sprookje, en ook dat een relatie altijd ‘alleen maar leuk’ is. En dat kan dan wel eens flink tegenvallen.

Het werkelijke plaatje kan er tijdelijk of langdurig anders uitzien.

 

De statistieken

Van alle volwassen mannen en vrouwen die een relatie hebben, heeft ongeveer tweederde een relatieprobleem en zien we dat ongeveer de helft vreemdgaat, dat jaarlijks 37% gaat scheiden (zowel huwelijken als samenwoon-contracten, cijfers 2012). Gemiddeld zijn daar jaarlijks ongeveer 70.000 kinderen betrokken.

De cijfers kunnen schokkend zijn, maar laten tegelijkertijd ook zien hoe moeilijk het voor veel mensen is om langdurig bij elkaar te blijven en daarbij ook gelukkig te zijn.

Tevens belangrijk in relatieverband zijn de cijfers over misbruik (1 op de 7 gezinnen) en geweld (1 op de 5 gezinnen).

Kinderen van gescheiden ouders hebben een veel grotere kans (tweemaal zo groot) om later zelf ook in een scheiding terecht te komen, dan kinderen van niet gescheiden ouders. Als de ouders van beide partners gescheiden zijn ligt de kans nog hoger (driemaal zo grote kans). Het is daarom dat we ons zo inzetten voor het belang van het kind, omdat kinderen bij ruzies en scheiding zich vaak niet gehoord voelen door de ouders.

Vreemdgaan vindt vooral plaats in de ‘bekende omgeving’ van werk, vrienden, buren, sport, hobby en - veel minder dan wordt gedacht - door internet-contacten.

 

Trouw

Hetzelfde geldt voor de trouwbelofte die doorgaans makkelijk te geven is als je verliefd bent en het helemaal ziet zitten met die ander. Het inzicht is echter dat ‘eeuwige trouw’ niet altijd, of realistischer gezegd, vaak niet is te garanderen .

En de vraag is, nu we dit inzicht hebben, of we dan nog steeds eeuwige trouw zouden willen beloven. We hebben in het Scheidingscafé wel eens een pleidooi gehouden voor een ‘huwelijk voor bepaalde tijd’, bijvoorbeeld voor zeven jaar. In die zeven jaar zijn er dan regelmatig evaluatiemomenten met een adviseur/therapeut, vanuit het principe dat je dan tijdig kunt bijsturen en je relatie verder kunt ontwikkelen. Na die zeven jaar neem je dan samen het besluit om door te gaan, bij te tekenen of te stoppen. Vanuit het perspectief van die zeven jaar maak je ook samen van te voren (juridische) afspraken over de kinderen en een ouderschapsplan.

 

Monogaam of polygaam

Overigens zijn er ook stromingen die vinden dat de mens eigenlijk niet monogaam is geprogrammeerd. Die vinden het normaal dat men de behoefte heeft om van partner te wisselen, gelijktijdig meerdere partners te hebben of voor verschillende behoeftes ook verschillende partners te hebben. In deze opvatting zijn mensen zich nog niet altijd bewust van het feit dat we door de maatschappelijke waarden en normen en onze programma’s beperkt zijn in ons gedrag.

De critici van deze stromingen noemen dit het dierlijke gedrag van de mens, gericht op lusten en begeerten. Wellicht schuilt in beide meningen waarheid. In ieder geval zie ik in de praktijk de voorbeelden waarin mensen worstelen met dit gedrag en moeite hebben met bestaande opvattingen. Bij flink alcoholgebruik en bij drugsgebruik zie je vaak ook dat de morele remmingen wegvallen en dat ‘de ware aard’  of ‘ware begeerte’ bovenkomen.

Mijn bijdrage is dan om niet te oordelen en mensen juist bewust te maken en inzicht te geven van wat er aan de hand is. Ik ga verderop in het boek, bij de ‘subpersonen’, nog nader in op die verschillende aspecten binnen één persoon.

 

Goed voorbereid

Stappen stellen goed voorbereid in een relatie? Volgens de ervaring van mijn klanten meestal niet. Men rolt er als het ware gewoon in.

Uit verliefdheid, maar ook uit behoefte naar zekerheid, een kinderwens of vanwege economische belangen. Het samen zijn en samen een nestje hebben, maken natuurlijk ook deel uit van onze basisbehoeften.

Ook onze samenleving, onze cultuur stuurt nog steeds belonende signalen uit tot ‘paarvorming’. Dan is er verder de persoonlijke wens van geborgenheid en het kunnen delen met een vertrouwde persoon.

Tevens kan er sprake zijn van kopieergedrag, meestal van de ouders als rolmodel. Overtuigingen van ‘zo hoort het en zo niet’ kunnen ook aan de orde zijn.

En dan zijn er ook nog, en zeker niet in de laatste plaats, de behoeften aan intimiteit en seks.

Voor veel mensen komen deze behoeften eigenlijk op de eerste plaats, maar lijken door het verstrijken der (relatie-)jaren ‘wat’ naar de achtergrond te verhuizen, door drukte met werk en kinderen en niet te vergeten de ‘sleur’.

Het omgekeerde gebeurt ook. Er zijn ook culturen waar men helemaal niet verliefd is, maar waar de wederzijdse ouders van het stel tot een huwelijk beslissen, en voor hun zoon of dochter een huwelijkspartner kiezen op basis van zakelijke gronden of andere motieven. Zo heeft de familieadviseur, de wijze, de astroloog of de priester invloed op het huwelijk.

Pas nadat het huwelijk is gesloten, soms na vele jaren, kan er liefde voor elkaar ontstaan.

Vaak gebeurt dat echter ook niet, maar kennelijk is men dan gewend aan en tevreden met de voor hen gekozen situatie en beiden berusten daarin. Die berusting of gelatenheid zien we in onze westerse cultuur nauwelijks meer aanwezig, behalve dan misschien bij onze grootouders.

 

Buitenband en binnenband

Met de buitenband bedoel ik het gedrag en de relatie met de ander, met anderen.

Met de binnenband bedoel ik hoe jouw relatie is met jezelf. De binnenband en de buitenband beinvloeden elkaar. Als je niet goed voor jezelf zorgt, als je niet echt van jezelf kan houden, dan is het ook best moeilijk om een relatie in de ‘buitenband’ te hebben en andersom. Gaat het met een relatie in de buitenwereld niet goed, dan heeft dat veelal gevolgen voor jouw waardering van jezelf.

Leren omgaan in een relatie gaat dus hand in hand met werken aan jezelf, aan je eigen ontwikkeling en waardering.

 

Voor je eigen ontwikkeling

Een relatie is voor mij zeker ook een kans om te leren. ‘Het lijkt er net op alsof de relatie gepland is door een regisseur en we tot elkaar aangetrokken zijn door het liefdesstrooisel’, zei laatst een klant tegen mij.

Wat veel stellen zich onvoldoende realiseren is dat de relatie niet alleen maar ‘voor de leuk’ is, maar ook een ideale kans biedt om iets bij jezelf te ontwikkelen (persoonlijke groei).

Zeker bij iemand die zo dichtbij staat en waarmee je doorgaans iedere dag te maken hebt is dat een hele uitdaging. Dit uitgangspunt verklaart ook de vele ruzies en gehannes in relaties. Het werkt, merk ik, vaak verhelderend als we dat kunnen inzien, erover kunnen praten en al helemaal als we er iets mee kunnen doen. Meestal komt de aandacht in je leven voor persoonlijke ontwikkeling later. Sommigen hebben ook voor het inzien van een relatie als leersituatie meerdere relaties nodig, de relatiegeschiedenis oftewel het bekende ‘rugzakje’.

 

Liefde is een werkwoord

Liefde en een relatie hebben is eigenlijk iedere dag eraan werken, en dat betekent ook willen en durven investeren in elkaar en in de relatie. Ik merk dat er bij veel relaties ‘achterstallig onderhoud’ is en dat de auto vaker een grote beurt krijgt dan de relatie.

Ook investeert men eerder in materiële zaken dan in de relatie en als de relatie dan in de problemen komt, dan mag het niet veel kosten om het weer te repareren.

Mijn advies is, ook preventief: investeer dagelijks met kleine dingen, en wekelijks intensief in jouw relatie.

 

Spirituele aspecten

Soms is sprake wat men zo noemt, ‘soulmates’. Het zielemaatjes-gevoel is een sterk gevoel van verbondenheid en herkenning, van 'weer bij elkaar zijn', zich een twee-eenheid voelen. Men zet er alles voor aan de kant: de reeds bestaande relatie, carrière, geld en het aanzien. Alles zet men aan de kant, om maar samen te mogen zijn. De vraag is of het ‘uit dezelfde zielegroep stammen’, wel een bevredigende duurzame relatie kan geven. Meestal zijn dit soort relaties zo heftig dat het uiteindelijk toch niet werkt en zelfs nog meer teleurstelling en verdriet geeft, vooral als men er niet met een passend bewustzijn mee om kan gaan. Vaak is het in zo’n geval beter om 'alleen maar' goede vrienden te zijn. Aan de andere kant: ook een flinke confrontatie van zielemaatjes kan bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling.

Natuurlijk wordt het woord soulmates ook gewoon in de omgangstaal gebruikt om aan te geven dat men op elkaar verkikkerd is.

Op spiritueel gebied kunnen partners, en dus ook zielemaatjes, qua interesses en werkzaamheden echter behoorlijk van elkaar verschillen. Ik pleit altijd om elkaar daarin zo veel mogelijk vrij te laten en niet te oordelen. Soms is het verschil echter een reden om uit elkaar te gaan, omdat de één een ander pad wil gaan dan de ander. Of helemaal de vrijheid wil om zich op een bepaalde manier te ontwikkelen.

 

Gaat liefde boven waarheid?

Er is een oud oosters gezegde, dat zegt dat liefde boven waarheid gaat. In deze zienswijze is het beter om in liefde de ander te sparen voor de waarheid. In Nederland zeggen we: ‘wat niet weet wat niet deert’. Of: ‘een leugentje voor bestwil’. Zo denken we er misschien mee weg te komen. Het is maar beter dat de waarheid wordt verzwegen. Een andere zienswijze is een tegenovergestelde: dat de waarheid boven alles gaat. Leugen en bedrog betekent ook: jezelf bedriegen. Het is maar hoe serieus je het leven, je relatie en jezelf neemt, waar je voor kiest.

Vaak komen zaken die zijn verzwegen, uiteindelijk toch aan het licht. Hoewel ‘liefde voor waarheid’ weer de mogelijkheid geeft tot ‘herstel zonder gedoe’.

 

Deze tijd

In deze tijd staan veel relaties en huwelijken onder druk. Aan de ene kant zijn er de oude (religieuze) waarden en normen, aan de andere kant zoekt men grenzen op en staat veel ter discussie.

Alle mogelijkheden om via internet en de sociale media met andere mensen in contact te komen, kunnen je extra in verleiding brengen, ook om te experimenteren met nieuwe relatievormen. Het is best wel een turbulente tijd, waarin veel ter discussie is komen te staan. Ook de financiële aspecten, het gezinsbudget en de slechte huizenmarkt doen mee en beinvloeden de relatieproblematiek.

De rol van geestelijke en sociale leiders bij relatieproblematiek is gereduceerd, dus moet je het zelf maar uitzoeken. Ook de vergoedingen van ziektekostenverzekeringen voor relatietherapie liggen onder vuur. Daarom is het nuttig als er programma’s in de media zijn die een eerlijk, realistisch beeld laten zien en zuivere voorlichting geven voor alle leeftijdscategorieën. De oudere wijze onafhankelijke adviseur - vroeger de mentor/mentrix of stamoudste - is nu alleen zichtbaar als therapeut en coach.

 

Biseksualiteit

Biseksualiteit wil zeggen dat men zich aangetrokken kan voelen tot beide geslachten en mogelijk ook seksueel gedrag vertoont met mannen én vrouwen. Het woord “bi” wordt in deze tijd al best vaak gebruikt. Er is al veel over geschreven in de media en op het internet, en er zijn zelfs aparte datingsites voor biseksuelen of voor mensen die zich zo willen gedragen. Dat wil nog niet zeggen dat het verschijnsel maatschappelijk geaccepteerd is.

Er rust nog steeds een taboe op dit gedrag, op deze voorkeur of geaardheid.

Uiteraard kan dat in een heteroseksuele relatie spanningen geven, bijvoorbeeld als de ene partner die geaardheid of dat gedrag niet accepteert of als de biseksuele partner er niet voor uit kan of wil komen. Als het aan de orde is, is dat vaker als men al wat ouder is en meestal heeft men dan al een lange tijd een (heteroseksuele) relatie en ontstaat de spanning als men verliefd wordt op of sterk aangetrokken wordt door een ander van hetzelfde geslacht.

Dit verschijnsel kan dus ook ‘vreemdgaan’ veroorzaken.

Er is wel onderscheid tussen iemand met een bi-seksuele voorkeursgedrag en iemand die erachter komt toch homoseksueel/lesbisch te zijn. Ook dat kan relatieproblemen geven.

Het gehele thema over: eerst aangetrokken worden door het ene geslacht en dan door het andere, of door beide, heeft alles te maken met hoe we aankijken tegen het feit dat we allemaal eigenlijk zowel mannelijke als vrouwelijke kanten hebben, waar ook weer een taboe over bestaat. Soms zijn we ons daarvan bewust, soms pas veel later, of helemaal niet.

Er bestaan opvattingen dat iedereen in principe bi-seksueel is, alleen niet iedereen maakt die keuze. In ieder geval hebben we bij een relatietherapie soms rekening te houden met deze bespiegelingen.

 

Ben je normaal als je samen in relatietherapie gaat?

Of moet je daar eerst ‘gek’ voor zijn? De meeste mensen die in therapie gaan zijn gewoon normaal. Als je kijkt naar bovenstaande statistieken dan zie je dat de meerderheid relatieproblemen heeft. Als je vraagt op een verjaardag of andere bijeenkomst: ‘Wie heeft dat ook, een relatieprobleem?’ Dan zal niemand zo gauw z’n hand opsteken. Terwijl het dus heel veel voorkomt. Ik merk dat ook op bijeenkomsten. Mensen willen niet openlijk in de groep vertellen dat ze een probleem hebben, vaak omdat ze denken gefaald te hebben, zich schamen of omdat ze hun eigen gedrag afkeuren of zich zelf niet oké vinden.

Natuurlijk zijn er ook mensen die een persoonlijkheidsstoornis hebben en daardoor moeilijkheden ervaren in een relatie. Hetzelfde geldt voor depressiviteit, stress en het gebruik van bepaalde medicatie, drugs of alcohol, die de energie en de gemoedstoestand van mensen sterk kunnen beinvloeden. In deze gevallen houdt de relatietherapeut rekening met deze aspecten en vaak is – afhankelijk van de mate -eerst andere behandeling dan relatietherapie, of parallel behandeling noodzakelijk.

 

Heb je interesse om verder te lezen in dit werkboek?

Het boek is online en in de boekhandel verkrijgbaar.

Hieronder de inhoudsopgave.

 

Inhoud

1. Inleiding

2. Over relaties

3. Over relatietherapie en relatiecoaching

4. Relatieverhalen

5. Aanpakken

6. De hand van vijf

7. De rol van overtuigingen

8. De rol van subpersonen

9. Nawoord en tips

Over de schrijver

Boekenlijst

Dankwoord

 

Bijlagen:

Bijlagen:

1. De Hand van Vijf

2. Angels in de relatie

3. Relatie vergelijken met een ideaal of andere partner

4. Overzicht vrouwelijke en mannelijke energie bij beide partners

5. Bevragen en zelfbevragen

6. Voorbeeld lijst met onderwerpen die we willen bespreken

7. De Handenoefening

8. De beperkende en verruimende overtuigingen

9. De rijkdom van subpersonen

10.Relatie tweets

 

     

  • Praktijk H.v.Soelenlaan 33,
  • 2545 EV Den Haag.
  • M 0650266644
  • E info@leeuwenhart.nl
  • KvK 70637334
  • Bank NL59 INGB 0004 7433 25

Twitter_newbird_boxed_blueonwhite      

Aangesloten bij Bewust Den Haag